top of page
Home: Diensten
Home: Citaat

Mijn visie is een vreedzame Aarde realiseren.

Daar draag ik aan bij door gemeenschappen te ondersteunen waar mogelijk en te realiseren waar nodig.  

Ik leef en werk vanuit een aantal kernwaarden: 

  • Liefde en verbinding: Ik sta in liefdevolle verbinding met mijzelf, de ander en de Aarde.  

  • Eerlijkheid: In wat ik zeg en doe.

  • Gelijkheid: Om zorg te dragen voor al dat leeft.  

  • Respect: Jegens al mijn relaties.

Op deze website is meer te lezen over wie ik ben, vanuit welke principes ik leef en werk en over het boek dat ik gemaakt heb over investeren voor impact en het snijvlak van doneren en investeren. 

Home: Welkom
bottom of page